DELA

Grundstötningen avslöjade gamla elfel

Amorella körde i åratal med dolda felkopplingar i elanordningar – fel som avslöjades först i och med grundstötningen vid Hjulgrund vid lunchtid den 14 december i fjol.
Det visar Olycksutredningscentralens rapport som nu har kommit. Under sjöförklaringen i maj i år redogjorde befälhavare och andra ingående för vad som orsakade grundstötningen – enligt befälhavare Jan Enkvist en ytterst osannolik kombination av händelser som orsakades av elfel med påföljande blackout som slog ut manövreringsmöjligheten – och Olycksutredningscentralen konstaterar samma sak.
I rapporten konstateras också att räddningsåtgärderna på fartyget löpte väl och att inga personskador uppstod. Fartyget fick en läcka i förpiken.
Olycksutredningscentralen rekommenderar att underhållsinstruktionerna ändras så att riskfyllda arbeten inte utförs i smala farledspassager, att kommunikationen med sjöräddningsmyndigheter utvecklas så att också mindre farosituationer och olyckor ingår och att en heltäckande bild av både de regionala och lokala räddningsresurserna skapas för att effektivera planering och koordination av räddningsinsatser .

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax