DELA

Grunden lagd för biogasen

Grundfundamenten till biogasanläggningen växer fram vid ÅCA i Jomala. I vår ska allt vara i full användning och gasresterna ska förse stora delar av kommunens byggnader med värme.
– Det är en miljövinst, vi kommer bort från oljeberoendet, säger kommundirektör Carolina Sandell.
Nordost om Ålands centralandelslag, ÅCA, och Ålandsbagarn i Jomala byggs som bäst en biogasanläggning. Dit ska restprodukter som vassle, processavloppsvatten och kärnmjölk föras för omvandling till biogas.
Det som blir kvar av mjölken vid ostproduktion är det som kallas vassle och som främst består av vatten.
– Vassle fungerar som djurfoder, särskilt för svin. Men djurhållningen på Åland har minskat, så på senare tid har större delen av vårt vassle exporterats vilket är både dyrt och miljöbelastande, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman.
Vidare producerar bolaget varje år 26.000 ton avloppsvatten samt förbrukar 250 ton brännolja.
– Vi har funderat på olika lösningar och så småningom kom tankarna till en biogasanläggning. Vi trodde att det skulle vara för dyrt, men när vi inte hittade bättre alternativ valde vi att undersöka det närmare.


Testkörs i december
Huvudentreprenör för anläggningen är åländska Goodtech enviroment ab.
– Det har funnits diskussioner om att bygga en biogasanläggning även för andra restprodukter och råmaterial, men den här är byggd för vassle eftersom det är vad ÅCA har behov av, säger Goodtechs vd Mikael Aaltonen.
Han förklarar att biogas i huvudsak består av metan och koldioxid.
– En kubikmeter vassle ger cirka 30 kubikmeter biogas eller 210 kilowatt-timmar per ton med vassle, säger han.
Alef Jansson vid samma bolag förklarar hur biogasanläggningen fungerar i praktiken.
– Vassle och mejeriavlopp förs in i processanläggningen och kommer ut som biogas, biogödsel samt behandlat avlopp.
Biogasproduktionen är 1.300 kubikmeter per dygn vilket motsvarar 9.100 kilowatt-timmar per dygn. Det ersätter 900 liter brännolja per dygn. Biogödselproduktionen – som återför växtnäring till jordbruket – per dygn är fyra kubik, ÅCA har möjlighet att lagra tio dagars produktion.
Hur ser tidtabellen för anläggningen ut?
– Vi siktar på installation i slutet av det här året med testkörningar i december. En inkörningsperiod med gasprodukter görs i början av nästa år och därefter blir det full produktion, säger Alef Jansson.

MALIN TILLSTRÖM