DELA

Grund för Mise-anmälan saknas

Carl-Gustav Flink försöker förbjuda tillsättandet av en ny verksamhetsledare för Mise. Ålands förvaltningsdomstol har beslutat att inte pröva ansökan, vilket innebär att Mise inte måste ha behörighetskrav för tjänsten.
Med anledning av att behörighetsvillkoren för tjänsten som verksamhetsledare för Ålands miljöservice, Mise, har ändrats vill en av de sökande till tjänsten, Carl-Gustav Flink, att tillsättandet av tjänsten ska förbjudas.
I sin ansökan hos Ålands förvaltningsdomstol skriver Flink att Mises styrelseordförande Lasse Wiklöf utan nytt beslut har ändrat behörighetsvillkoren för tjänsten.
Förvaltningsdomstolen har beslutat att lämna ansökan utan prövning eftersom det inte finns något besvär mot beslutet att det inte ska finnas några behörighetskrav.

Inget om villkor
Mises nuvarande verksamhetsledare Christian Nordas berättar att man vid förbundsstämman 2005 gav styrelsen fria händer att tillsätta verksamhetsledare.
– Därför finns det inget ändringsbeslut att besvära sig mot. Ledningen får själv bestämma vilka behörighetskraven ska vara.
Carl-Gustav Flink har även polisanmält Lasse Wiklöf för att ha ändrat behörighetsvillkoren.
Nya Åland har tagit del av förbundsstämmans protokoll från 2005 och i det står ingenting om behörighetsvillkor, bara att en verksamhetsledare ska anställas på heltid under en prövotid på sex månader och därefter på fem år med möjlighet till förlängning.
Mise går nu vidare i arbetet med att rekrytera en verksamhetsledare.
– Ärendet är under beredning. Vi har nästa möte den 9 juli, men jag tror inte att det blir något beslut då, säger Lasse Wiklöf.
Förutom Carl-Gustav Flink har Sofie Dahlsten, Fredrik Karlsson, Anders Nordström och Sten Eriksson sökt tjänsten.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax