DELA

Grovt rattfylleri vanligaste åtalet

Under år 2011 hamnade sammanlagt 559 ärenden på landskapsåklagarnas bord, 331 av dem ledde till åtal.
Olika trafikbrott är vanliga brottsrubriceringar men också misshandel, olaga hot och narkotikabrott.
Då man läser landskapsåklagarämbetets åtalsstatistik för i fjol måste man komma ihåg att den inte säger hur många brott som har begåtts 2011. Det handlar om misstänkt brottslighet som dessutom kan ha begåtts tidigare än 2011.
Men det gör inte statistiken mindre intressant och eftersom en åklagare inte väcker åtal i onödan talar den sitt tydliga språk.
Av de 331 ärenden som ledde till åtal innehöll nästan en tredjedel fler än en brottsrubricering. Den som återkommer de flesta gångerna är grovt rattfylleri. I de sammanlagt 76 fall då någon åtalas för att ha kört med alkohol i blodet har 48 rubriceringen grovt rattfylleri.

Fysiskt våld
I över hälften av samtliga rattfyllerifall har den misstänkta också dragit på sig andra brottsrubriceringar – ofta till exempel äventyrande eller grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller trafikförseelse.
De olika trafikbrotten dominerar i statistiken men oroväckande många, omkring 50, av åtalen är relaterade till olika former av fysiskt våld.
Vanligast är misshandel som förekommer hela 39 gånger bland brottsrubriceringarna och med det intar en andra placering på listan.
Bland de åtta åtal som handlar om sexualbrott återkommer brottsrubriceringen våldtäkt fyra gånger och sexuellt utnyttjande av barn två gånger.
Narkotikabrott finns också med på listan över de vanligaste brottsrubriceringarna liksom straffbart bruk av narkotika. I sammanlagt 36 av alla åtal förekommer narkotika, läkemedel eller dopingpreparat.
Till de vanligaste misstänkta brotten hör också skadegörelse och stöld.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen