DELA

Grönt ljus för två nya i rederistyrelse

Drygt 400 aktieägare deltog i rederiaktiebolaget Eckerös stämma i Alandica i går. Ägarna hade allt skäl att vara nöjda eftersom dividenden steg till 2 euro per aktie, 50 cent mera än i fjol.
Ägarna hade inga invändningar mot att styrelsen ökades med två personer.
Totalt delas 4 miljoner euro av rederiets vinstmedel ut i dividend. Utbetalningsdag är den 24 maj.
Koncernchef Björn Blomqvist sammanfattade 2010 som ett bra år för rederiet, utom att bränslekostnaderna steg kraftigt. Prishöjningen har fortsatt också i början av det här året.
De tuffa åtgärderna som vidtogs 2009 är historia. Natturer har införts på Nordlandia på Finska viken som ett försök att återta terräng på fraktområdet som dök för ett par år sedan.
– Och så kan jag berätta att Birka Cargo fått en ny kund, UPM Kymmene.
Fjolårets starka kronkurs i kombination med fraktverksamheten har lyft resultatet.

Ingen tonnageskattelag
Men den tonnageskattelag som Finlands riksdag godkände i slutet av 2009 har fortfarande inte trätt i kraft. Väntan har blivit lång på EU-kommissionens godkännande och i fjolårets bokslut har effekterna av den kommande lagen inte vägts in.
En titt på de enskilda grenarna inom koncernen visar att Birka Cargo och Eckerölinjen (ms Eckerö) har gått mycket bra, Birka Cruises (Birka Paradise) har gått så där och Eckerö Line (Helsingfors-Tallinn) inget vidare.
När Björn Blomqvist blickade framåt såg han två saker – dels tonnageskatten som redan i dag påverkar alla beslut som fattas – ”ingen vill feltajma ett fartygsköp så att man går miste om skattefördelen” – och dels kravet på kraftigt sänkt svavelhalt i bränslet från och med 2015 på Östersjön, Nordsjön, danska sunden och Engelska kanalen.
Styrelsen utökades med två nya medlemmar, Carina Sunding och Per Thorstenson från Sverige. Sittande styrelse omvaldes, vilket betyder att styrelsen nu består av en fjärdedel kvinnor – två av åtta. Styrelsens ordförande Jukka Suominen får 25.000 euro i årsarvode och resten av styrelsen 20.000 euro. Mötesarvodet är 1.000 euro per styrelsemedlem.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre