DELA

Grönt ljus för stadens sparprogram

Det är nu definitivt klart att Mariehamn skall spara 0,8 miljoner euro i år genom försäljning av fastigheter och minskade personalkostnader.
Förslaget klubbades av majoriteten i fullmäktige men Socialdemokraterna och Mariehamns Framtid vill inte röra personalen.
Det blev en både lång och livlig debatt i stadsfullmäktige i tisdags då politikerna diskuterade förslaget till konkreta åtgärder för att spara pengar.
Målet var inte att fullmäktige skulle fatta beslut om varje enskild detalj i förslaget utan att klubba en budgetjustering med följande formulering: ”så att en ytterligare realisationsvinst från försäljning av fastigheter om 700.000 euro budgeteras under stadskansliet och så att personalkostnaderna minskas med 20.000 euro inom socialsektorn, 45.000 euro inom infrastruktursektorn och 35.000 euro inom bildningssektorn”.
Dessutom ville stadens ledning ha vägkost i det fortsatta arbetet med att förverkliga åtgärderna. Och visst kom det vägkost och dessutom en mycket blandad sådan.
Socialdemokraterna var i debatten skarpt kritiska mot nedskärningar inom personalen.

Stryka förslaget
– Stadsdirektören säger att ”ingen ordinarie anställd skall få gå”, och glömmer att nämna hur många som är anställda i tillfälliga eller långvariga arbetsförhållanden, eller att tjänster som finns på papperet, som till exempel två ungdomsledare, inte tillsätts. Det är också ett sätt att ha färre människor att göra flera människors jobb, sade Igge Holmberg (S).
– Hur kan man förlika att man i budgeten för in 85.000 som socialnämnden skulle få disponera, och sedan ett par månader senare ytterligare föreslår 20.000 euro i inbesparingar. Samt 35.000 inom bildningsnämnden, vilket måste drabba skolorna. Det kan vi inte gå med på eftersom vi fortfarande prioriterar de gamla socialdemokratiska värderingarna om skola, samhälle och omsorg.
Trots att både stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) och stadsdirektör Edgar Vickström bedyrade att man kommer att värna om såväl personal som den sociala verksamheten ville Socialdemokraterna stryka förslaget att minska personalkostnaderna och bara behålla de 700.000 euro som skulle komma in från eventuella fastighetsförsäljningar.
Partiet fick stöd av Mariehamns Framtid men de sammanlagt 9 rösterna räckte inte till mot majoritetens 18 röster.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen