DELA

Grönt ljus för Södragatan 18

Stadsstyrelsen godkände i går det nya stadsplaneförslaget för det omstridda gruppboendet på Södragatan i Mariehamn.
Det innebär att omsorgsförbundet får bygga exakt de kvadratmetrar som finns beviljade i gällande stadsplan och byggnaden får vara högst två våningar.
Därmed omformuleras också texten i markanvändningen från ”Kvartersområde för bostadsvåningshus, radhus eller kopplade bostadshus” till ”Kvartersområde för egnahem eller bostadsvåningshus där den totala våningsytan får användas för byggande av gruppboende för personer med funktionsnedsättning”.
Byggrätt eller våningsantal utökas inte.
Stadsstyrelseledamoten Nina Lindfors (M), som är vice ordförande för Ålands omsorgsförbund, konstaterades jävig i frågan och avlägsnade sig från mötet då ärendet behandlades. (ak)