DELA

Grönt ljus för Sittkoffs

Nu inleds de egentliga ombyggnadsarbetena på Sittkoffs galleria i Mariehamn. Byggnadsnämnden har beviljat Fastighets Ab Sittkoffska gården ett bygglov som omfattar en inre ombyggnad och en mindre fasadändring mot Torggatan.
Ombyggnaden som skall ge gallerian en ansiktslyftning och göra den mera ändamålsenlig medför en hel del förändringar i Gallerians inre disposition. Bland annat skall Café Nikolajs tidigare utrymmen i gallerians ingångshall byggas om till två nya butikslokaler. Bara en mindre caférestaurang, ”Förmaket”, blir kvar närmast den rundade glasfasaden mot Torggatan.


Kommersen pågår
Enligt Leif-Anders Mattsson, som är disponent för fastigheten, kommer gallerian och dess affärer att hålla öppet som normalt också under den tid som ombyggnaden pågår.

Läs mer i pappersversionen av fredagens Nya Åland! 

Jan Kronholm

redaktion@nyan.ax