DELA

Grönt ljus för högre Zeipels

Zeipels får byggas ut till totalt fyra våningar. Det beslöt stadsfullmäktige vid sitt möte i tisdags. Andra ärenden på dagordningen var Ruskska gården, där kafét Svarta Katten finns, samt tilläggsanslag för Trobergshemmets utbyggnad.
Stadsfullmäktige godkände den ändring av stadsplanen som Zeipelsfastighetens ägare Ålands ömsesidiga försäkringsbolag anhållit om och som innebär att varuhuset får byggas på med två bostadsvåningar och ut mot öster för att skapa mera affärsutrymme.
Två anmärkningar har tidigare lämnats in, dels från Indigo restaurang och bar/Stig Grönlund och Björn Ekstrand, dels från Solveig Sundmans sterbhus som företräds av Sten Sundman och Margaretha Procopé. Även ASP-huset, företrätt av Mikael Holm, och Gesco ab, företrätt av Gert Sviberg, har undertecknat skrivelsen gemensamt med sterbhusets företrädare.
I ett försök att beakta grannarnas synpunkter har nu byggnadsdelen närmast Cityhuset vid Torggatan dragits in, volymen mot gränden sänkts och kulissfasaden mot Torggatan tagits bort.
Läs mer i torsdagens Nya Åland.

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax