DELA

Grönt ljus för Gullåsen

Bland nyheterna i ÅHS budget för 2012 märks startskottet för arbetet med geriatriska kliniken, i folkmun Gullåsen.
Enligt budgeten för 2012 som fastslogs på ett möte den 2 september ska Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet investera i geriatriska kliniken under året. Hur är ännu inte klart. Kliniken kan byggas om, byggas helt ny eller en kombination av båda. Planeringen överlåts till en planeringskommitté som ska börja arbeta under året. Problemen på Gullåsen är många. Nya Åland skrev senast i fredags att det droppat regnvatten på en patient. Byggnaderna är gamla och byggda enligt undermåliga byggnormer.
Styrelsen för ÅHS prioriterar Gullåsen högst på listan över nya investeringar för 2012. Kommunernas avgifter för vården på geriatriska kliniken blir de samma som tidigare.
Läs mer i måndagens papperstidning!