DELA

Grönt ljus för ”Barbros papper”

Kongressdeltagarna backade en bit från avgående partiledaren Barbro Sundbacks förslag till förnyelse av det ekonomiska systemet.
– Men det betraktas enhälligt som ett startskott för diskussionen.
Lördagens sossekongress avslutades med en pressinformation där partiordförande Barbro Sundback och arbetsgruppsmedlemmarna Karl-Johan Fogelström och Anders Hallbäck redogjorde för den resolution som gavs och som omfattades enhälligt av de drygt 40 deltagarna.

Egna pengar
Som väntat var det Barbro Sundbacks förslag ”Egna pengar i börsen – program för förnyelse av det ekonomiska systemet” som väckte det största intresset.
– Debatten har svallat! Många känner en stor oro inför förändringar, men vi lyckades kompromissa oss fram till resolutionen där det står att programmet är ett startskott för diskussionen inom partiet. Det är en lång process som kommer att ta många år, och det finns många frågor att utreda och mycket vi alla behöver lära oss på vägen.
Det som ska utredas är till exempel vilken nettokostnaden är för statens verksamhet på Åland och vilka statliga subventioner näringslivet får, hur Åland kan klara en lågkonjunktur på egen hand, vilka möjligheter Åland har att styra den egna social-, miljö- och näringspolitiken och vad näringslivet anser om ett system som det föreslagna.

Enighet behövs
En fråga är vilken kompetens som skulle behövas för en egen åländsk skatteadministration och vad en sådan skulle kosta. I den paneldiskussion som ordnades deltog forskaren Jouko Kinnunen som bland annat tog upp kompetensfrågan.
– Om vi ska komma i mål med den ekonomiska förnyelsen behövs enighet bland partierna och en löpande kontakt med riksmyndigheterna.
Barbro Sundback berättar att hon har fått kritik för att programmet inte har förankrats i partiet.
– Därför var det viktigt att ta upp frågan nu, säger hon som efterträds som partiledare av Camilla Gunell den 4 december.

Trygghetsklausul
Deltagarna ville ha med den så kallade trygghetsklausulen i självstyrelslagen i resolutionen.
– Det finns en rädsla för att Finland vill ha bort den ifall Åland får ett större ekonomiskt självbestämmande. Det är viktigt att klausulen blir kvar, och också paragrafen i självstyrelselagen om extra anslag från riket för exceptionella engångsinvesteringar typ elkabeln, säger Barbro Sundback.
Beräkningsgrunderna för klumpsumman bör ändras, framhåller sossarna.
– Det är förvånande att grunderna inte redan tidigare har tagits upp till diskussion och att inte landshövdingen och landskapets tjänstemän aktivt har lyft upp frågan under alla år som gått, säger Karl-Johan Fogelström och Barbro Sundback.

”En egen strategi”
Camilla Gunell säger så här om förnyelsen av det ekonomiska systemet:
– Jag tycker att Barbros papper är bra. För första gången finns det en egen strategi för hur Åland ska komma framåt, och det är viktigt att våra medlemmar känner sig trygga i ett beslut om förnyelse. Vi vill veta först om vi klarar oss på egen hand och inte kasta oss ut i ett system som innebär sämre välfärd.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax