DELA

Grönt ljus för Alko i Sittkoffs

Restaurang Havtorn har lämnat in en ändringsansökan för sitt serveringstillstånd i Sittkoffgallerian.
Så löser man problemet med den nya Alkobutikens färsäljningstillstånd.
Havtorns ansökan lämnades till ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, i slutet av veckan, behandlades i dag och godkändes. Alkos butik i Sittkoffgallerian har nu vederbörligt tillstånd från ÅMHM.
Alkobutiken som öppnades i december finns i utrymmen som tidigare var Havtorns serveringsområde. Då uppstod en krock mellan Alkos detaljhandelstillstånd, som Statens ämbetsverk beviljar, och Havtorns serveringstillstånd som ligger på ÅMHMs bord.
För att Alkobutikens försäljningstillstånd ska gälla krävs att Havtorns serveringstillstånd upphör till den del det gäller de utrymmen som Alko nu hyr.
Försäljningen i Alkobutiken har trots tillståndsproblemet pågått utan avbrott. (pd)