DELA

Grönt för privat lotsbolag

Det privata lotsbolaget Baltic Pilots verksamhet strider inte mot lagen.
Det beskedet gläder bolagets vd Joakim Håkans, som räknar med att kunna erbjuda åländska sjökaptener uppdrag i framtiden.
Det fastländska bolaget Baltic Pilot stoppades i praktiken i november 2007 av Sjöfartsverket.
Sjöfartsverket ansåg att staten hade ensamrätt på lotsning och skulle polisanmäla fartyg som anlitade privata lotsar. Inget åländskt rederi hade då köpt lotstjänster av Baltic Pilot, men flera av bolagets anställda hade praktiserat på Godby Shipping.
Justitiekanslern granskade lotsningslagen och kom fram till att lagen kan tolkas på olika sätt, även om avsikten med den är att bara lotsverket skall utföra lotsningar.

Blev anmälda
Kommunikationsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ser på ärendet. Men redan nu kom ett beslut som gläder Baltic Pilots vd Joakim Håkans.
När bolaget i juli tog en extra båt på utsidan av en bogserbåt i Pargas blev fartygskombinationen så bred att den blev lotspliktig.
– Vi anlitade en av våra lotsar som hade lotsbrev för den farleden, säger Håkans.
Bolaget anmälde lotsningen till sjöfartsverket, som polisanmälde den, och ärendet gick vidare till åklagare. Nu har avgörandet kommit från häradsåklagaren i sjörätt vid Egentliga Finlands åklagarämbete: statens lotsaffärsverk Finnpilot har inget monopol, och privata lotsbolag får därför lotsa fartyg på finländskt vatten.
Joakim Håkans är nöjd med beslutet men säger att väntetiden har kostat pengar.
– Vi har anställt folk och beställt lotsbåtar, men verksamheten har stått stilla.
Baltic Pilot siktar på att bygga upp ”ett omfattande lotsnätverk”.
– Vi har inte kommit hit för att plocka russinen ur kakan som affärsverket påstår. Vi kommer att sköta det här på ett seriöst sätt.

Inte billigare
Kostnadsmässigt blir det ingen stor skillnad på att anlita ett privat bolag jämfört med lotsaffärsverket. Lotsningen och säkerhetsaspekterna kring den går inte att pruta på, konstaterar Joakim Håkans.
– Men vi kan ha ett flexibelt anställningssystem och lyssna på kunden på ett sätt som ett statligt bolag kanske inte har möjlighet att göra.
Nu vill han höra sjöfartsverkets kommentarer till åklagarbeslutet.
– Och så hoppas jag att lotslagsarbetsgruppen tar i beaktande att lagen är för, och inte emot, privat lotsning.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax