DELA

Gröna uddens badgropar är fyllda

Groparna under vattenytan vid Gröna uddens badstrand är borta.
Femtusen kvadratmeter fiberduk och ett par tusen kubikmeter sand har lagts ut.
– De sista jobben görs där nu. Vi har tagit ut litet av den gamla sanden, lagt ut ny fiberduk och lagt ny sand på den, säger stadens markchef Håkan Lindén.
Hålen i bottenmattan har funnits i många år. Ett miljötillstånd för att byta ut mattan utfärdades redan 2003. Men under de fem åren det var i kraft fattade staden inga beslut om att genomföra projektet.
Nu finns ett nytt miljötillstånd som löper ut den 15 maj och till dess skall allt vara klart, säger Håkan Lindén.
– Och sedan skall det vara okej en lång tid framöver.
En annan trevlig nyhet för stadens badare och strandflanörer är att staden också har rustat upp Lilla holmens brygga.
Det projektet har pågått sedan januari och blev färdigt häromveckan. Virket är utbytt ända från gången framför omklädningsrummen till bryggans ände. Vindskydden och badtrappan finns på samma platser som tidigare.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom