DELA

Gröna Miramarparken växer fram

Just nu är det en arbetsplats för byggare – men Miramarparken mellan stadsbiblioteket och Alandica ska göra Mariehamn grönare och livfullare.
Hittills har man gjutit och byggt en trappa mot Strandgatan. Efter det dras vatten-, el- och dräneringsledningar. Bygget har snart en paus eftersom arbetarna har semester, men det sätter igång för fullt igen i början av augusti.
Det mesta av parken beräknas vara klart i slutet av oktober. Parken kommer fortfarande ha lite mindre arbeten kvar att göra som slutförs efter Paf Open 2011, berättar Mariehamns markchef Håkan Lindén.
– Allt är planerat av arkitekter från Wahlins och mycket av materialet som parkbänkar och liknande är redan inköpt. Så allt skall nog fungera riktigt bra, säger han.

Grönt i stan
Parken kostar cirka en halv miljon euro.
Mariehamns stad valde mellan två olika förslag om hur parken ska se ut. Man gick in för alternativet med mycket grönska, blommor och planteringar. På Miramargaragets tak blir det marksten, men planteringar ska också finnas.
Parken blir också en evenemangspark. Det måste därför finnas möjligheter att bland annat ansluta el, vatten och toaletter till området. En plats för en scen finns inritad på den preliminära planen över parken.
Öster om Mariehamns stadsbibliotek planeras en skatepark, om det beviljas budgetmedel för en sådan i framtiden.
– Det ska inte bli en stillastående park, det ska bli en park med liv, säger Lindén.

Så byggs parken
Grunden till parken gjordes redan förra året i samband med Miramargaraget. Nu dras vatten och el varefter plattor läggs och till sist läggs grus och gräs. Allt skall bli insått i år så att det hinner slå rot. Vidare planteras träd, och en lekplats byggs.
Hur många arbetar med parkbygget?
– Det är entreprenörerna som har hand om det, men säkert en 4-5 man. Eventuellt blir det invigning av parken nästa år, säger Lindén.

Joakim Pettersson

joakim.pettersson@nyan.ax