DELA

Grisslans motorhaveri dyr historia

Skärgårdsfärjan m/s Grisslans motohaveri i början av månaden beräknas kosta landskapet 120 000 euro. Pengar som inte finns budgeterade.
– Nej, inte i den här storleksordningen, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).
Rederienhetens tekniske ingenjör Joel Karlsson föredrog i onsdags ärendet för Veronica Thörnroos. Ännu är inte kostnaden slutgiltigt fastställd, men 120 000 euro är hans uppskattning. För oförutsedda utgifter i den här storleken finns det inget utrymme i budgeten.
– Nu får tjänstemännen prognostisera budgetutfallet för hela året, sedan får de återkomma och äska om mera pengar, säger Thörnroos.
Den största utgiftsposten utgörs av reservdelar, säger Joel Karlsson.
– Jag skulle tro att 70-80 procent av kostnaden är reservdelar. Det är dyra grejer och svåra att få tag i.
Det var i början av februari som Grisslan fick ett motorhaveri när hon var på väg att sättas in på tvärgående linjen för att ersätta Ejdern som var på väg på dock.
Färjan fick bogseras till hamnen i Möckelö med hjälp av Sjöräddningen och m/s Bärö som i vanliga fall går mellan Enklinge och Kumlinge sattes in i stället. Motorhaveriet ledde till stora förseningar i skärgårdstrafiken och flera kritiska inlägg i medierna.

Minna Wallén