DELA

Grelsbyavdelning måste flytta

På tisdag stängs akutavdelningen på Grelsby sjukhus. Orsaken är de hälsoproblem som personalen har drabbats av.
– Akutverksamheten flyttas ner till psykogeriatriska avdelningen i nedre våningen, berättar överskötaren Gunnar Sjöblom.
Därmed är Grelsby sjukhus ännu ett i raden av sjuka hus, åtminstone delvis. Stängningen av akutavdelningen, som har tolv vårdplatser, innebär att hela övre våningen bommas för och att man tränger in verksamheten i nedervåningen som uppenbarligen inte är lika drabbad.
Förra veckan hölls mötet där stängningsbeslutet fattades.
Stängningen leder till att personalen och klienterna får lov att tränga ihop sig på en mindre yta än hittills. Ändå behöver det inte bli så väldigt trångt, säger Gunnar Sjöblom.

Hälsoproblem
– Vi har ett år med lite mindre beläggning än tidigare bakom oss så vi har haft ganska gott om rum hittills. Men förstås blir det lite trängre med två avdelningar i stället för en på samma våning. Å andra sidan kan vi ta in något fler patienter när personaltätheten ökar. Behovet av vikarier blir samtidigt något mindre.
De anställda på akutavdelningen har länge lidit av hälsoproblem som brukar kopplas ihop med sjuka hus.
– Ögonsymtom, heshet, huvudvärk och hudproblem. Jag skulle säga att så gott som 100 procent av personalen på akutavdelningen har lidit av inomhusluften.
Andra i huset känner också sjukdomssymtom, men inte i lika hög grad, berättar han.
Även den psykiatriska rehabiliteringsavdelningen med åtta platser ska rymmas in i verksamheten.
– Vi planerar också en liten vårdenhet med tre platser för missbrukare. Men det blir i ett hus här intill. Först måste vi få tillstånd från hälsonämnden och andra myndigheter.
Problemen med inomhusluften kan, tror Gunnar Sjöblom, härstamma från en renovering på 1990-talet när fasaden förnyades och det ursprungliga ventilationssystemet täpptes till.

Redan 1979
Övre våningen kommer att vara stängd tills prover är tagna och man har kommit på vad olägenheterna beror på.
– Det tar säkert minst en månad, tippar han som själv inte upplever sig så värst drabbad av inneluften.
– Men när jag jobbade på övre våningen för några år sedan så mådde också jag dåligt av luften. Så det här problemet har funnits länge.
ÅHS´anskaffningschef Petter Johansson tror att försämringen av luftkvaliteten uppstod redan 1979 när stenhuset, byggt 1934, renoverades.
– Redan då bragdes den mekaniska ventilationen ur funktion. Vid den renoveringen la man bland annat nytt yttertak och då täpptes antagligen några luftutgångar till. Huset tilläggsisolerades på 90-talet och då försämrades säkert ventilationen ytterligare.
Därför har ÅHS nu vänt sig till Statens tekniska forskningsinstitut i Helsingfors för att få en ordentlig undersökning gjord.

ANNIKA ORRE