DELA

Gravgårdsförslaget revs upp

Planen för en utvidgning av Mariehamns begravningsplats västerut i Klintskogen måste göras om från början.
Det betyder att planen ställs ut igen och att det är fritt fram för nya anmärkningar.
Ända sedan 2004 har Mariehamns församling och staden försökt hitta en möjlighet att bygga ut gravgården. Utrymmet för kistgravar beräknades vara slut redan för två år sedan och blickarna vändes tidigt österut.
Men trafiklösningarna bedömdes bli besvärliga om gravgården skulle byggas ut österut och för några år sedan vändes blickarna därför norrut och västerut.
Planerarna fastnade för att bygga ut gravgården västerut och ta en del av Klintskogen – grönområde i generalplanen – vilket stötte på motstånd bland områdets invånare.

Tre grannar
De besvär som Ålands förvaltningsdomstol (ÅFD) avgjorde förra månaden kom från tre grannar och gällde stadsfullmäktiges beslut från augusti 2009 om att godkänna förslaget till ändring av stadsplanen för att möjliggöra utbyggnaden västerut.
Stadsdirektör Bjarne Pettersson berättar att stadsstyrelsen inom kort igen ska ta ställning till förslaget att ändra stadsplanen med utbyggnad västerut och ställa ut den igen. Han räknar med att besvär lämnas in också i den kommande omgången och att ärendet hamnar i ÅFD igen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre