DELA

Gråsälsjakten börjar nästa vecka

Jakt från båt är inte tillåten, alla byten ska rapporteras samma dag som de skjuts och landskapet bistår med info om kurser och skinnberedare. Bland annat detta står i riktlinjerna för den kommande säsongens skyddsjakt på gråsäl.
Sedan några år tillbaka finns en årlig avskjutningskvot på 450 gråsälar på Åland. Riktlinjerna för skyddsjakten tas upp till beslut varje år och nu har landskapsregeringen fattat sitt beslut inför den kommande säsongen.
Riktlinjerna följer tigare års upplägg. Jaktperioden är mellan 15 april 2010 och 31 januari 2011.
– Just nu kutar sälarna, så under denna period är de fredade, säger jaktförvaltare Marcus Nordberg.

Ring in byte
Så fort man skjutit en gråsäl ska man rapportera om detta till landskapsregeringen. Utanför kontorstid finns en telefonsvarare för ändamålet som nås på nummer 25 322. Vid rappotering ska man uppge vem som var jägare, var och när sälen sköts och om möjligt även bytets storlek och kön.
– Det är ett system som fungerat hittills. Ännu har vi inte nått upp till gränsen på 450 fällda sälar något år. Antalet ansökningar om tillstånd för skyddsjakt ökar dock lite varje år, säger Marcus Nordberg.
Jakten på gråsäl motiveras med de skador som sälarna orsakar på fiskodlingar och fiskeredskap, men samtidigt får inte skyddsjakten hota sälstammen. Enligt Nordberg är gråsälstammen stabil i Östersjön, så i dagsläget finns inga planer på att ändra kvoten.

Ta till vara
Enligt åländsk jaktlag ska allt ätligt vilt, som fällts under jakt, tas tillvara och det gäller även för gråsälen.
Intresserade få hjälp med informationsmaterial från landskapsregeringen. Bland annat förmedlas info om kurser som tar upp om säljakt, tillvaratagning och vidareförädling av sälprodukter samt kontakter till skinnberedare.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax