DELA

Granskade gym missade ny lag om säkerheten

ÅMHM har granskat elva idrottsanläggningar på Åland. Samtliga gym som granskats hade missat att en ny konsumentsäkerhetslag trätt i kraft sedan föregående tillsynsprojekt.
– Lagen ställer krav på skriftlig säkerhetsdokumentation för gymverksamheter, säger vikarierande miljöskyddsinspektör Janne Eriksson.
Eriksson har granskat två renodlade gym, fem anläggningar med både gym- och hallverksamhet och fyra anläggningar med enbart hallverksamhet.
– Vid inspektion kontrollerades inomhusmiljön samt de hygieniska förhållandena i samtliga lokaler enligt hälsoskyddslagen, och gymverksamheternas säkerhet enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen
Eriksson konstaterar att det finns stora skillnader i hur långt de olika gymverksamheterna kommit i sin säkerhetsplanering.
– Vissa gym har tydliga instruktioner vid maskinerna och personal på plats som kan hjälpa till med handledning, åtgärda trasiga maskiner eller rycka ut vid olycka, medan det på andra gym inte finns några instruktioner och där det dessutom kan vara svårt att få tag på någon ansvarig, skriver Eriksson i ett pressmeddelande.
En brist som fanns på alla gym var att man inte tagit fram ett säkerhetsdokument för sin verksamhet, något som lagen kräver. Anläggningarna uppmanas ta fram dokumentet nu.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Lundberg