DELA

Granntomt kan bli aktuell för polisen

Ålands ömsesidiga försäkringsbolag utreder om de kan bygga nytt för polisen.
I så fall kunde polishuset växa ut över tomtgränsen.
Polisens behov av nya lokaler har fått Ålands ömsesidiga försäkringsbolag att fundera på om de eventuellt kan göra något åt den saken. Försäkringsbolaget, som äger den tomt som ligger intill polishuset, utreder nu om det finns möjligheter att anpassa en nybyggnad på tomten efter polisens behov.
– Vi vet varken om det är möjligt eller rimligt ännu, säger Tage Silander, ekonomidirektör på Ömsen.
Silander tror att en första skiss kan vara klar om ett par månader under förutsättning att bolagets arkitekt tror på projektet.

Samma tak
– Men det är i så fall bara början. Efter det finns det en massa frågor som måste lösas, allt från landskapsregeringens åsikter till eventuella ändringar i stadsplanen och hela finansieringen av bygget, säger Silander.
Poliserna själva vill husera under ett och samma tak. På polisdelegationens senaste möte informerade polismästare Camilla Hägglund om hur den pågående utvecklingen av polisorganisationen framskrider.
Enligt Hägglund är en av de mest angelägna frågorna för poliserna att alla kan verka i samma hus.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen