DELA

Graces förtjänst att Vikings resultat vände lite uppåt

Tack vare Grace ökade Viking Lines omsättning med nästan 10 procent under årets första sex månader.
Men rörelseresultatet som helhet är inget att yvas över.
Styrelsen skriver i delårsrapporten att marknadstillväxten är mycket låg och att förväntningarna på Grace är fortsatt stora. Styrelsens bedömning är att rörelseresultatet därför kommer att vara bättre för hela 2013 än för 2012 och att resultatet före skatt väntas hamna på samma nivå som 2012, exklusive vinsten från försäljningen av Isabella. När försäljningsvinsten räknas in förbättras resultatet för 2013 med nästan 23 miljoner euro.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax