DELA

Grace-sjöförklaring hemlig i max ett år

Det blev som väntat sjöförklaring bakom stängda dörrar när Viking Graces kapten Magnus Törnroth beskrev olyckan med taxibåten Sunny utanför Kapellskär förra månaden för Ålands sjörätt i går.
Befälhavaren hade anhållit om sekretess eftersom den svenska taxibåtens förare inte har gett sjöförklaring.
Domare Pia Jacobsson gick med på begäran och beslöt att handlingarna blir offentliga när sjöförklaring getts i Sverige eller om ett år ifall någon sjöförklaring inte ges.
Både Olycksutredningscentralen och Svenska statens haverikommission fanns på plats. Utredningen sköts gemensamt, berättade utredarna Risto Repo och Jörgen Zachau.
Olyckan hände den 19 april. Den nio meter långa taxibåten med tre personer ombord körde in i Viking Graces sida och sjönk. Besättningen på kommandobryggan har uppgett för rederiet att man såg taxibåten cirka 15-20 sekunder före kollisionen och att båten höll cirka 15-20 knops hastighet. Sannolikt körde taxibåten över Graces bulb i fartygets för.

Samtidigt förberedde sig befälhavaren för möte med Cinderella och Birka Stockholm. Efter mötet vände Grace men då hade de tre personerna, som alla hade flytväst, redan räddats av en fritidsbåt.
Taxibåtens förare har i berättat i Aftonbladet att det var Grace som körde på båten. Tjock dimma rådde när olyckan skedde. (ao)