DELA

Gott djurskydd för strutsar och rävar

Ålands båda strutsfarmar samt den enda rävfarmen har inspekterats och godkänts.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet har kontrollerat de två strutsfarmar som finns i landskapet. En av gårdarna har strutsar som en del i sin viltsafari, den andra håller struts för eget bruk. Precis som fordras är strutsarna inhägnade och har tillgång till väder- och vindskydd.
– De åländska strutsgårdarna uppfyller i mycket stor utsträckning djurskyddskraven enligt gällande lagstiftning, skriver ÅMHM i ett utlåtande.
Vid sin inspektionerna konstaterade man att djurskyddet var gott, endast mindre brister framkom.
– Då strutsar har benägenhet att plocka i sig främmande föremål ska det på strutsfarmar finnas tydlig skylt som visar att det är förbjudet att kasta in föremål i strutsarnas rasthage. Sådan skylt saknades på gårdarna vid inspektionstillfället.

God kontakt
Myndigheten har också granskat Ålands enda pälsdjursfarm. Där finns blårävar och omfattar cirka 500 avelshonor.
– Rävfarmen uppfyller kraven enligt gällande lagstiftning mycket väl. Ägaren till den åländska rävfarmen har god kontakt med verksamheter på fastlandet och håller sig därmed också väl informerad om det senaste inom näringen, skriver ÅMHM.
Burarna uppfyller måttkraven och i dem finns en hylla för rävarna att ligga på samt träklossar att tugga på. För honorna finns dessutom lyor.
– Tillsynen, utfordringen samt tillgången till vatten bedömdes vara god, står det att läsa i inspektionsresultatet.
Några brister fanns i inhägnaden kring farmen vilka var åtgärdade redan vid uppföljningsinspektionen.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax