DELA

Göta livgarde landstiger igen i Eckerö

Kungliga Göta livgardes kamratförening i Sverige besöker Eckerö och Åland i dag och på torsdag.
Förra gången livgardet var här var under första världskriget.
– Göta livgarde utgjorde tillsammans med Vaxholms kustartilleriregemente, den militära landstigningsstyrka som i februari 1918 sändes med svenska pansarskepp till Eckerö i den så kallade Ålandsexpeditionen. Syftet var att säkerställa den fredliga ordningen i landskapet under såväl pågående världskrig som finskt inbördeskrig, berättar Eckerös kommundirektör Jörgen Lundqvist i ett pressmeddelande, som fortsätter:
De revolutionära ryska soldater som varit förlagda i landskapet frambringade också stor oro i Stockholm. Operationen som ledde till stor förbittring och motsättningar mot den svenska utrikespolitiken från riskfinskt håll, pågick fram till maj 1918.
Besöket går emellertid i såväl det 1:a världskrigets som det Finska krigets spår, noterar Jörgen Lundqvist.
– Det numera nedlagda förbandet bar på anor från såväl det Finska gardet som det Svenska gardet vilka stred på Åland 1808-1809 och var bland de sista att lämna Storby strand vid von Döbelns marsch över isen i februari 1809. Flera av de högre officerarna i den nuvarande svenska försvarsledningen, däribland överbefälhavaren och den operativa insatschefen, har en del av sin utbildningsbakgrund i Göta livgarde.
Kamratföreningen med ett 20-tal deltagare besöker enligt planerna livgardets landstigningsplats vid Storby strand liksom den kulturhistoriska miljön kring Post- och tullhuset i Eckerö, Marsund och Frebbenby skans, Kungsö, Godby slagfält och Finströms kyrka samt Kastelholm och Bomarsund.
Läs mer i papperstidningen!