DELA

Goodtech blev årets företag

Ålands företagarförening har utsett Goodtech Environment Ab i Mariehamn till Årets Företag år 2009.
Det är nittonde gången som Ålands företagarförening utdelar utmärkelsen Årets Företag.
I juryns motivering för att utse Goodtech Environment Ab i Mariehamn.sägs följande:
 Goodtech Environment är ett teknologiföretag som genom målmedveten utveckling av affärskonceptet uppnått en ledande position i den åländska verkstadsindustrin.
 Bolagets produktion är inriktad på renings- och energianläggningar som minskar samhällets miljöpåverkan och har därmed en stor framtida potential.
 Goodtech Environment är en betydande arbetsgivare och hela bolagets produktion går på export. Därigenom genereras betydande skatteintäkter och inflöde av nytt kapital till landskapet.
 Företaget har tack vare specialisering och hög servicenivå skapat god lönsamhet och en finansiell styrka som motstått konjunktursvängningarna.
I ett pressmeddelande presenteras företaget så här:
Goodtech Environment i Norrböle (fd Goodtech MRAb) grundades 1969 som Mariehamns Rostfria och ingår sedan ett tiotal år i norska Goodtech-koncernen. Bolaget är verksamt inom miljöteknikområdet med tillverkning av främst vatten- och avloppsreningsverk, systemlösningar och komponenter. Produktionen går nästan uteslutande på export, framför allt till Sverige. På senare tid har även energilösningar kommit in i bilden, vilket även genererat ett stort projekt på hemmaplan i och med ÅCA:s nya biogasanläggning.
Bolagets omsättning uppgick 2008 till 11 miljoner euro och nettoresultatet var 522.000 euro. Företaget har idag 33 anställda. VD är Mikael Aaltonen.