DELA

Golfvarning gäller inte Åland

Medan det utfärdas mer eller mindre golfvarning på rikssidan så väntar Ålands golfklubb otåligt på att bygget av banan i Godby skall komma igång.
– Varenda en sommarkongress frågar efter golf, säger golfklubbens intendent Kjell Hansson.
Affärstidningen Kauppalehti berättade i slutet av veckan att bara tre av ett knappt 20-tal golfbanor på rikssidan har visat ett positivt nettoresultat de senaste två åren. En sakkunnig säger också att det behövs ett befolkningsunderlag på 100.000 personer för att en bana skall ha en chans att bli lönsam.
På Åland finns redan nu två eller tre banor, beroende på hur man räknar eftersom Kastelholm har 72 hål, och landskapet planerar ytterligare en. På en befolkning på knappt 27.000 personer. Hur skall det gå ihop, har någon räknat fel?
Golfklubbens intendent Kjell Hansson verkar aningen road över frågan.
– Siffrorna stämmer säkert för Finland och för en bana som inte lockar turister. Vi behöver inte en enda invånare för att hålla vår bana igång och om det byggs en till så är det uteslutande för turister.
Hansson säger att Åland skiljer sig mycket från Finland vad gäller golf. På Åland finns runt 1.300 fast bosatta golfspelare. Det är fyra gånger mer än på rikssidan, sett i relation till befolkningen.


Bästa tänkbara
Hansson tvivlar inte en sekund på att den nya golfbanan i Godby skulle bli en succé.
– En golfbana behövs. Eckerölinjen och Viking Line är oroliga över att det inget blir. Och landskapet har fått ihop bästa tänkbara markområde för banan.
Det Hansson oroar sig för är att allt drar ut på tiden så att det till slut kanske inte blir något. Han ser ett klart hot från Estland och det övriga Baltikum. Bara i Estland har det byggts 20 banor ”medan vi har funderat”.
– Man borde se till att göra markbytena nu, så man har marken i sin hand den dag det är klart att börja bygga.
Att driva en golfbana på Åland med hyfsat resultat är enligt Kjell Hansson ganska lätt eftersom det finns både bofasta medlemmar och turister.
– Det är en styrka. Men om vi inte snart börja utveckla golfen här så tappar vi konkurrenskraft för vart år som går. Baltikum växer dramatiskt.


Krävs karaktär
Att det finns golfbanor som inte går bra håller Kjell Hansson med om. Men då beror det på banan.
– De banor som går dåligt har ingen speciell karaktär. De är varken enkla och billiga eller flotta och dyra. De ligger någonstans mittemellan, de är halvdåliga och folk väljer bort dem.
– En golfbana på Åland skall aldrig ligga i en skog, aldrig på en åker. Den skall ligga vid havet. Havet är Ålands själ och för stockholmarna är Åland skärgård.


Går stabilt
Ålands golfklubbs bana i Kastelholm går bra, enligt Hansson. Han berättar att man tappade ungefär 2.000 besök när Eckerö golf kom igång, men hittills i år ligger man litet över fjolårsnivån på antalet spelare.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax