DELA

Golfprojektet saknar stöd i nya lagtinget

Det blir av allt att döma inget av landskapsregeringens planer på en ny golfbana i Godby.
Få ledmöter i det nya lagtinget står bakom förslaget i budgeten.
Situationen i samband med budgeten för 2008 är lite speciell eftersom landskapsregeringen lämnar förslag som sedan ska behandlas av det kommande lagtinget med nya styrkeförhållanden.
Landskapsregeringen har i sitt förslag avsatt 3,5 miljoner euro för byggandet av golfbanan i Godby/Ämnäs. Den har också tagit fram en tidsplan och enligt den ska spaden vara i marken i april nästa år.
Så ser det dock inte ut att bli. Liberalerna, obunden samling och Ålands framtid, som tillsammans har majoritet i nästa lagting, ställer sig inte bakom landskapsregeringens förslag. Dessutom är centern splittrad i frågan.
Om socialdemokraterna och frisinnad samverkan står fast vid sin linje i landskapsregeringen så blir de tämligen ensamma om att vilja klubba anslaget innan markaffärerna är genomförda.


(lib) emot markbyten
Nästa lagtings största parti liberalerna har resan igenom varit emot att golfbanan placeras i Godby/Ämnäs.
– Den nya lagtingsgruppen måste få säga sitt, men jag har svårt att se att vi skulle ändra vårt ställningstagande, säger Mats Perämaa (lib), lagtingsgruppens ordförande.
Liberalerna är emot de planerade markbytena eftersom de splittrar upp Grelsby kungsgård och de vill inte heller att landskapet ska finansiera byggprojektet helt och hållet.
– Dessutom är det inte klarlagt om det strider mot EU-reglerna om statsstöd, säger Perämaa.
Hur vill ni gå vidare i ärendet?
– Den privata sektorn måste komma med en större insats för att det ska vara intressant att gå vidare. Vi kan tänka oss att golfbanan anläggs vid Grelsby kungsgård eller att man utökar möjligheterna att spela golf i Kastelholmsområdet.


”En paus behövs”
Danne Sundman (ob), som representerar fyra mandat i nästa lagting, vill inte att landskapet ska bygga golfbanan ensamt, utan näringslivet.
– Näringslivet borde dra ihop en grundplåt. Det är tråkigt om det inte blir någon bana när turistnäringen vill ha den.
Vart projektet kommer att landa är svårt att sia om, enligt Sundman.
– Det blir lite tokigt när man plockar bort de två mest positiva partierna i landskapsregeringen och tar in ett av de mest kritiska till projektet. Jag förstår inte hur de ska reda upp den situationen.
Danne Sundman är liksom flera andra kritisk till de planerade markaffärerna.
– Man borde undersöka möjligheterna att köpa mark istället för att byta bort Grelsby kungsgård.
Ålands framtids ordförande Anders Eriksson har i stort samma åsikt som obunden samling.
– Det är ingen rim och reson i markbytesaffärerna, man ger för mycket.
Han tycker också att landskapet har gjort fel som visat att man är beredd att bekosta projektet.
– Nu är det inte lätt att backa ur när man har skött det på det här sättet. Nu behövs det en skapande paus eftersom det inte finns någon annan som är villig att bygga.


Lantrådet röstade nej
Centern är minst sagt splittrad i frågan. När landskapsregeringen hade omröstning inför budgeten för 2008 röstade lantrådet Roger Nordlund (c) emot det liggande förslaget. Han vill att markaffärerna ska bli klara innan man går vidare med projektet. Regeringskollegan Jörgen Strand (fs) menar att Nordlund har spelat dubbelt och att han aldrig har velat ha en golfbana i Godby.
Senast golfprojektet var upp för omröstning i lagtinget var i samband med en tilläggsbudget våren 2006. Då röstade centerpartisterna Gun Carlson, Anders Englund och Jan-Erik Mattsson emot förslaget att landskapsregeringen skulle få fria händer att gå vidare med projektet.
Mattsson säger att han inte har läst budgetförslaget för 2008, men att hans grundinställning i frågan kvarstår.
– Finns det inga privata aktörer som vill gå in i projektet så fårstår jag inte varför samhället ska bygga.
Hur kommer du att agera i frågan när du blir näringsminister?
– Det tar jag ställning till först när den saken är klar.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax