DELA

”Golfbana är inte friluftsliv”

Allmänheten kan inte idka friluftsliv på en golfbana.
– Friluftsliv utövas självklart med stöd av allemansrätten, säger Håkan Kulves som var med i arbetsgruppen som beredde principbeslutet.
Håkan Kulves reagerar på näringsminister Jan-Erik Mattsson uttalande i onsdagens Nyan där han frågade sig vad ”friluftsliv” betyder och om en golfbana måhända ryms in i begreppet.
– Jag tycker inte att man ska försöka slingra sig undan på det sättet.
Håkan Kulves var naturvårdsintendent på landskapet under flera decennier. Han var med i den arbetsgrupp som arbetade fram principbeslutet om markanvändningen som landskapsregeringen fattade beslut om 1992 och han har hela bakgrunden.
– Den går tillbaka ända till 1970-talet.

Oklart ägande
På den tiden var det oklart vad landskapet ägde vid sidan av kungsgårdarna.
Kulves ingick i en kommitté som hade som uppdrag att klarlägga ägorna och deras status, ett jobb som gjordes på jordregistret i Åbo.
Så småningom fick man ordning på det och i början av 1990-talet fick alltså en kommitté, där han var med, i uppdrag att utarbeta principer för markanvändningen – det som sedan resulterade i principbeslutet.
– I alla diskussioner som förts genom åren har det stått klart att landskapets policy hela tiden har varit att i första hand tillgodose naturskyddet, i andra hand primärproduktionen. När vi har ett så fint område som Stornäset, med fem kilometer strand, så ska vi väl inte börja ge bort det åt enskilda.

Antogs 2005
Han lyfter fram ett annat viktigt dokument, Europeiska landskapskonventionen som lagtinget antog 2005. Konventionen syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av landskapet och understryker att landskapet är en gemensam tillgång, att ansvaret för det är gemensamt och att grunden är att allmänheten ska ha ha tillgång till det.
– Enligt konventionen är det omöjligt att ge det sista som finns kvar av Kastelholm till golfen.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax