DELA

Godisskatt kan leda till smuggling

95 cent per kilo. Så stort blir statens pålägg på godis och sötsaker från och med årsskiftet.
Men finansministeriets påbud kan få oanade effekter.
Enligt importörer som Nya Åland talat med kan punktskatten leda till att farliga konserveringsmedel når de åländska konsumenterna.
Enligt ett förslag från finansministeriet ska en skatt på sötsaker införas från och med årsskiftet. Skatten ligger på 95 cent per kilo och omfattar godis, glass och motsvarande produkter. Dessutom ska skatten på läskedrycker höjas från 4,5 cent per liter till 7,5 cent per liter och där ingår också mineralvatten.
Alla handlare som Nya Åland varit kontakt med är överens om att skatten är hög och kommer att påverka slutpriset märkbart.
Men nu ökar också oron för att skattehöjningen ska få oanade konsekvenser.


En typ av smuggling
Mikael Löfström är vice vd på Mathias Erikson och ansvarar för import av bland annat godis till de åländska affärer som är med i K-samarbetet. Han tror att de högre priserna leder till att mer och mer varor kommer till Åland via icke ordinarie vägar.
– Allt som fördyrar gör att risken ökar för att saker kommer in andra vägar.
Kan det likställas vid smuggling?
– Man kan kalla det vad man vill, men varor som tas in genom icke ordinarie vägar är väl någon typ av det.


Innebär risk
Mikael Löfström säger att detta även innebär en viss risk för konsumenten.
– Det kan komma in produkter som innehåller färger och sånt som man inte har koll på. Det förekommer redan i dag att vissa här tar in partier från Sverige och då vet man inte alltid riktigt vilka färger och konserveringsmedel produkterna innehåller
Mikael Löfström betonar att godisskatten inte drabbar Mathias Erikson mer än något annat företag i Finland då skatten är den samma för alla. Och eftersom den största delen av produkterna importeras från Finland är prishöjningen redan gjord i tillverkningsskedet.
Däremot ökar pappersarbetet när det handlar om sötsaker som importeras från Sverige.
– Vi har vi två personer som håller på med det här på heltid, men självklart får de ett moment till nu.


Färjorna omfattas ej
Kim Engblom är taxfreechef på Viking Line i Helsingfors. Enligt honom säljs varje år ”ett par tusen ton” godis på Viking-färjorna. Men färjorna omfattas inte av godisskatten överhuvudtaget, oberoende vilken flagg de seglar under.
Att det skulle bli någon rusning efter billigt godis i tax-freebutikerna tror han inte.
– Man kan alltid hoppas, men eftersom det inte är så stora summor det handlar om har jag svårt att se det.
Begränsningen för hur mycket godis man får bära hem från färjorna ligger i dag enligt Kim Engblom på 375 euro.


Konsumtionen den samma
Ronny Isaksson är butikschef på Sparhallen. Han tror att godiskonsumtionen kommer att vara den samma, trots skattehöjningarna.
– Men indirekt slår det ju mot oss i slutändan förstås. De vi köper av måste ju ta ut det här av oss och vi måste ta ut det av våra konsumenter. Men sedan är det min tro att det inte påverkar försäljningen så mycket ändå, säger Ronny Isaksson, som också påpekar att accisdeklarationer innebär merarbete för butiken.


Många ändringar
Ålands handelskammares vd Daniel Dahlén vill sätta skattehöjningarna i ett större perspektiv.
– I sig kanske det här inte påverkar så mycket, men summan av kardemumman är att vi har haft många skatteökningar den senaste tiden och det innebär otroligt mycket merarbete. Vi har ställt oss kritiska till att man ändrar skatterna hela tiden eftersom merarbete missgynnar handeln och i slutändan konsumenterna.

John Granlund

john.granlund@nyan.ax