DELA

Godby hotell i konkurs – ska öppna i ny regim

Aktiebolaget Godby hotell i Finström har sökts i konkurs av skatteförvaltningen i Åbo.
Bolaget har en skatteskuld på cirka 170.000 euro. Byggnadens ägare Godby kongresshotell ab har för avsikt att öppna hotellet igen till sommaren i ny regim.

Skatteförvaltningen hävdar i konkursanhållan som lämnats in till tingsrätten att bolaget inte är enbart tillfälligt betalningsoförmöget. I slutet av januari uppmanades bolaget betala skatteskulden med hot om konkurs men ingen betalning har skett.
Skulden gäller obetalda skatter och sociala avgifter under 2008 och 2009. Advokat Dan Karlsson har föreslagits som boförvaltare.

Öppnar igen

Godby kongresshotell ab – som äger hotellbyggnaden och som har drivit det under åren 1984-2007 – har för avsikt att öppna hotellet igen till sommaren i ny regim.
Godby hotell ab har hyrt hotellet av Godby kongresshotell under ett par års tid.
ANNIKA ORRE