DELA

Godby hälsocentral blir kvar

Godby hälsocentral ska inte läggas ner.
Det förslaget lades bland annat fram i dag efter ett konfliktfyllt styrelsemöte om ÅHS besparingsbudget inför 2010.
Sparbetinget ligger på tre miljoner euro för Ålands hälso- och sjukvård nästa år. I dag sammanträdde ÅHS-styrelsen och gav sitt slutgiltiga förslag om var och hur ÅHS ska spara in den ”omöjliga summan” som sammanträdesledamoterna uttryckte det.
Emot vad ÅHS-ledningen tidigare föreslagit läggs Godby hälsocentral inte ner, infertilitetspatienter får fortsatt vård och huntingtonkoordinatorn blir kvar. Det ska inte heller skäras lika mycket som tänkt i skärgårdsberedskapen.
Däremot läggs långvårdsavdelningen Övergårds vid Grelsby Sjukhus ner och köket i Grelsby stänger.
Ordförande Torbjörn Björkman (Lib) är i huvudsak nöjd med budgeten, men inledde presskonferensen med att betona att mötet varit konfliktartat.
– Vi har varit relativt oense, främst de ledamöter som representerar oppositionen har haft invändningar, säger han.
Sammanlagt sparas 2,7 miljoner euro enligt budgetförslaget. Styrelsegruppen menar att inbesparingarna inte ska ge några större märkbara konsekvenser för patienterna, men samtidigt att det är för tidigt att förutse ännu.
Läs mer i morgondagens Nya Åland.

CECILIA LINDVALL