DELA

Godby alternativ för Hammarlands elever

Hammarlands kommunstyrelsen undersöker för- och nackdelar med att flytta sina högstadieelever från Kyrkby högstadieskola i Jomala till Godby högstadieskola i Finström.
Initiativet kom från Södra Ålands högstadiedistrikt och orsaken är utrymmesbristen i Kyrkby.
När nästa skolår inleds har Godby högstadieskola preliminärt 211 elever i en skola som är dimensionerad för 300 elever.
– De lovar att de kan ta emot runt femtio nya elever , säger Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson.
De senaste åren har årskullarna i Hammarland som börjat högstadiet varit mellan tio och tjugofem.
– Men nu planerar vi Öraområdet för privat boende och då är förhoppningen att barnfamiljer ska flytta in.
Godbyskolans kapacitet skulle ändå på sikt motsvara Hammarlands behov, är hans bedömning.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom