DELA

God lönsamhet för Nordea

Fortsatt god lönsamhet och inga kreditförluster.
Så sammanfattar Nordea Åland siffrorna för årets tre första månader.
I går publicerades finanskoncernen Nordeas första kvartalsrapport för året. I samband med den berättar också Nordea Åland om sitt resultat för de tre första månaderna. Kontorsdirektör Jan-Erik Rask sammanfattar kvartalsresultatet så här:
Intäkterna har utvecklats positivt trots att räntenettot fortsättningsvis sjunker. Under första kvartalet var intäkterna 1,64 miljoner euro, en ökning med 4,5 procent jämfört med första kvartalet i fjol. Räntenettot låg på drygt 0,7 miljoner euro och minskade med 2,7 procent.
Bolån är fortsatt efterfrågade och har ökat med 8 procent i år jämfört med första kvartalet i fjol. Nordea Ålands bolånestock uppgår nu till totalt 175 miljoner euro.
Kreditförlusterna var så gott som noll. Inte heller har andelen oskötta krediter ökat.
Den senaste tidens hotbilder om folks privatekonomi har lett till ökat sparande.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre