DELA

God hygien i skolköken

Livsmedelshanteringen är god vid de åländska skolornas centralkök. Köken är i bra skick och egenkontrollen fungerar väl.
Det visar ÅMHMs granskning av elva skolor.
Ålands hälso- och miljömyndighet har besökt de större skolköken på Åland för att kontrollera den hygieniska standarden och hur väl egenkontrollen fungerar.
Totalt elva skolor ingick i granskningsprojektet, varav två i Mariehamn, fem på landsbygden och fyra i skärgården.

För att ej sjuk
– Skolköken uppvisade överlag en hög hygienisk standard, säger miljöskyddsinspektör Christel Mattsson.
Enligt Mattsson noterades endast fåtalet brister i själva lokalerna och i dokumentationen av egenkontrollen.
– Egenkontrollen är viktig för att påvisa att man har goda hanteringsrutiner av livsmedlen så att inte någon riskerar att blir sjuk av mat som hanterats på ett dåligt sätt, förklarar Mattsson.
Samtliga skolkök hade kontrollprogrammet på rätt plats och temperaturkontroller utfördes till största del på rätt sätt.

Skala först
I tre skolkök var maskinen för skalning av potatis olämplig placerade. Maskinerna står så att luftburna bakterier riskerar att sprida sig till andra livsmedel.
– Man har löst problemet genom att potatisen skalas före övrig matlagning, tvättad potatis används eller så att potatis till nästa dag skalas efter att lunchen avslutats, förklarar Christel Mattsson.
ÅMHMs granskning visar att samtliga personer som arbetar i köken innehar intyg i livsmedelshygienisk kompetens, så kallat hygienpass. I två skolor saknade dock två personer friskintyg.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax