DELA

God hygien i bagerier

De åländska småbagerierna är i gott skick och egenkontrollen fungerar. Det visar en granskning som ÅMHM gjort.
– De flesta bagerierna uppvisade en god hygienisk standard, säger miljöskyddsinspektör Christel Mattsson.
Ålands miljö- och hälsomyndighet, ÅMHM, har besökt de mindre bagerierna på Åland för att kontrollera den hygieniska standarden i bagerilokalerna och utförandet av egenkontrollerna. Total ingick sju bagerier, tre på landsbygden och fyra i skärgården, i projektet.
Enligt ÅMHM fanns ett visst slitage i själva lokalerna i några av de äldre bagerierna och i några bagerier, där den enda kylkrävande ingrediensen är jäst, har dokumentationen av egenkontrollen glömts bort.

Glömda intyg
”Egenkontrollen är i de flesta livsmedelsverksamheter viktig för att påvisa att man har goda hanteringsrutiner av livsmedlen så att inte någon riskerar att blir sjuk av mat som hanterats på ett dåligt sätt. De flesta bagerierna hade egenkontrollprogrammet på plats och utförde temperaturkontroller främst i kylenheterna.” skriver ÅMHM.
I två bagerier saknades intyg i livsmedelshygienisk kompetens, så kallade hygienpass. Dessa pass ska alla personer ha som arbetar med oförpackade eller annars känsliga livsmedel.
Därtill saknade så kallade friskintyg hos två personer i ett bageri.
”Personer som misstänks ha en sjukdom som kan överföras till livsmedel, som till exempel salmonella, får inte hantera oförpackade och lättfördärvliga livsmedel” noterar ÅMHM i sitt pressmeddelande.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax