DELA

GMO-grödor både risades och rosades

LAGTINGET. Åland är unikt i Norden om man antar GMO-lagstiftningen sade näringsminister Torbjörn Eliasson (C) i går. Lagförslaget gör det i praktiken omöjligt att odla GMO-grödor på Åland utan att direkt förbjuda det.
Obunden samlings Mika Nordberg och Fredrik Karlström vill inte utesluta att man tillåter GMO-grödor i framtiden på Åland.
– Vi får inte förbjuda GMO-grödor enligt EU, men vi kan försvåra odlingen av dem, sade näringsminister Torbjörn Eliasson (C) när han presenterade förslaget till GMO-lag i går.
I lagförslaget föreslår man skyddszoner runt odlingarna. Det nämns tre olika radier i förslaget, 2 kilometer, 3 kilometer och så mycket som 5. En avgörande faktor är biodlingarna placering. Bin kan föra med sig pollen från GMO-grödor när de flyger runt upp till fem kilometer.
Enligt förslaget måste också den som vill odla GMO-grödor anmäla produktionen till landskapsregeringen och informera grannar. Det ställs också krav på rengöring av maskiner, utrustning, transportmedel och lagerutrymmen. Om odlaren sedan slutar med GMO-grödor ställs krav på vilka återställande åtgärder som ska utföras.


Tillåt i framtiden
Förslaget togs väl emot i lagtinget, men där en del av ledamöterna vill ha ett totalförbud ville andra lämna utrymme för att luckra upp lagen i framtiden ifall Åland kan vinna på en GMO-produkt.
Obundna Mika Nordberg och Fredrik Karlström ville inte att lagtinget ska binda upp sig med lagstiftningen, båda såg en möjlighet i framtiden att GMO-grödor kan komma till nytta för Åland.
– Det finns positiva sidor med genmanipulation, upptäckten av insulin är ett resultat av det, sade Nordberg.
Just nu är det övervägande positivt att ha Åland GMO-fritt men om 10-15 år kan situationen vara en annan påpekade Nordberg.


Positivt
Karlström, som säger sig uppskatta forskning, utveckling och innovationer, ser GMO-grödor som ett sätt att föda en växande befolkning på jorden.
– Och de minskar behovet av bekämpningsmedel. Är inte det positivt?
– Det går inte att jämföra genforskning i provrör när man tar fram mediciner och cytostatika med GMO, sade social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib).
– Nu tillför man naturen växter med egenskaper som vi inte har någon kontroll över.
Barbro Sundback (S) och Carina Aaltonen såg till att ärendet bordlades till måndag den 14 november.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds