DELA

Gevärsfynd hade krigsanor

Det gevär som hittades vid Notvikstornet i Sund tidigare i somras visade sig härstamma från första världskriget.
Tyvärr har det sedan dess byggts om och är i princip ett helt nytt vapen. Pipan är gjord för luftgevärskulor och har antagligen använts till fågeljakt.
– Det har kanske legat på platsen i 40 eller 50 år, tror Gramham Robins, projektledare på museibyrån. Men det härstammar utan tvivel från första världskriget.
Graham Robins vill ändå inte förringa värdet av fyndet. Geväret hittades av Johannes Sjövall under en skolutflykt med Ytternäs skola och hans upplevelse är lika viktig trots att geväret inte är värt något i sig.
– Det är upplevelsen som är a och o och för en ung pojke som honom var det en spännande upplevelse, säger Graham Robins.

I museibyrån
Han tillägger att det görs många fynd och att de sällan är så spännande som man först hade hoppats på.
Geväret kommer troligen inte att ställas ut eftersom det är helt och hållet ombyggt och inte längre har något med den ryska perioden att göra. Fyndet kommer dock att förvaras i museibyråns samling. (tl)