DELA

Getanämnd vill ha Medisavtal

Geta kultur- och biblioteksnämnd finner ingen annan lösning än ett medlemskap i Medis. Men kommunstyrelsen återremitterade ärendet till kommundirektören som ska se på möjligheterna att köpa platser.
I maj sades avtalet mellan Geta kommun och Medborgarinstitutet upp. Geta kultur- och biblioteksnämnd har utrett möjligheterna till kursverksamhet i egen eller annan regi. Nämnden argumenterar nu för att avtalet ska förnyas.
Nämnden anser att det inte finns något kostnadsbesparande med att ordna egna kurser, att en höjning av bildningsnivån i kommunen är nödvändig och att invånarna ska ha samma möjlighet som övriga ålänningar att delta i kursverksamheter. Vidare ser nämnden ingen möjlighet att anordna kurser med samma utbud som Medis.
Vid måndagens kommunstyrelsemöte närvarade Medis rektor Leena Raitanen och kultur- och biblioteksnämndens ordförande Inger Skogberg.
Efter diskussion beslöt kommunstyrelsen att återremittera ärendet till kommundirektör Erik Brunström. Han ska utreda möjligheterna att köpa kursplatser som ett alternativ till ingående av avtalsförslag för förnyat medlemskap i Medis. (ak)