DELA

Geta spräcker budgeten

Den sociala förvaltningen i Geta kommun beräknas innan årets slut ha överskridit sina budgeterade medel med 79.000 euro.
– Det är oförutsedda utgifter som tillkommit, kommenterar socialnämndens ordförande Alfons Henriksson.
Kommunens äldreomsorg verkar hålla sig inom ramen för kostnaderna. Det gör däremot inte den allmänna sociala verksamheten. Under årets första nio månader förbrukades strax över 74 procent av de budgeterade medlen. Utgående från de ekonomiska fakta som i dag ligger på bordet finns ett behov av en tilläggsbudget.
Genom interna överföringar från fem andra konton som ryms under rubriken allmän social förvaltning kan 28.000 samlas ihop. Men därutöver behövs 51.000 euro i en tilläggsbudget.


Oförutsedda utgifter
Förklaringen till budgetöverskridningen är att antalet personer som kräver institutionaliserad vård utom kommunen har ökat med en till två under året, säger Alfons Henriksson. Vården är lagstadgad.
– Det är individomsorg och specialomsorg.
Några detaljer om var vårdkostnaderna uppkommit vill Henriksson inte kommentera.
– Jag vill inte gå in närmare på det. Det kan kränka integriteten för enskilda invånare.


Förändrad situation
I budgeten står att kommunen måste föra en återhållsam ekonomi, något som Henriksson säger sig vara medveten om.
Har den sociala förvaltningen gjort det?
– Vi har försökt vad vi kan göra.
– Det är alltid så att när man gör upp en budget kalkylerar man med en sak och sedan kan verkligheten förändras under året. Särskilt inom socialomsorgen.
Kommunstyrelsen behandlade frågan i måndags. Beslutet blev att skicka tillbaka ärendet till socialnämnden för en mer detaljerad budgetuppföljning och prognos. Man vill också ha en förklaring till behovet av tilläggsbudget.


Blir värre
De ökade kostnaderna drabbar en kommun som redan går på knäna ekonomiskt sett. Kommundirektör Erik Brunström säger att det budgeterade minusresultatet på 13,500 euro plus de kostnader som nu tillkommer i tilläggsbudgeten kan vägas upp av att områden som kultur och aktiviteter samt trafikleder inte förbrukar alla budgeterade pengar.
– Men summa summarum hamnar vi på ett besvärande minusresultat.
Hur mycket, är det svårt att avgöra i nuläget, säger han.
– Förhoppningsvis klarar vi oss inom det budgeterade minusresultatet.
Värre blir det budgetåret 2009.
– Det är för det kommande året som det riktigt stora problemet ligger.
Det preliminära underskottet är då, enligt liggande förslag, i storleksordningen 100.000-150.000 euro.
– Det handlar om ökade kostnader för lagstadgad verksamhet främst inom det sociala samt allmänt ökande kostnadsandelar till kommunalförbund.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax