DELA

Geta går på plus

Den ekonomiska krisen i Geta har vänt.
Kommunen har godkänt ”ett glädjande positivt bokslut”.
Det nya landskapsandelssystemet, fler inflyttade skattebetalare och en allmän sparsamhet inom kommunen har lett till att Geta verkar ha fått sin ekonomi på fötter.
På det senaste fullmäktigemötet klubbades kommunens årsresultat på drygt 193.000 euro.
– Ett glädjande positivt bokslut, skriver kommundirektör Erik Brunström i ett pressmeddelande.
På sammanträdet beslöt man avsätta en del av överskottet till att stärka grundkapitalet.
– Den åtgärden anses ge en långsiktigt mer stabil finansiell grund.


Läs mer i dagens Nya Åland!

Titte Törnroth-Sarkkinen