DELA

Gemensama nämnder i Lemland och Lumparland

Grannkommunerna Lemland och Lumparland har länge samarbetat på olika plan. Nu vill man ta ett nytt steg i samarbetet genom att bilda en gemensam byggnadsinspektion.
– I framtiden kanske vi även kan slå ihop socialkanslierna, säger kommunstyrelsens ordförande Gun-Mari Lindholm
Lemland och Lumparland utreder som bäst en gemensam byggnadsinspektion. Byggnads- och planläggningsnämnden i Lemland har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna för ett samarbete mellan de tekniska avdelningarna.
– Det här är aktuellt nu i och med diskussionerna om kommunsammanslagningar, fler och fler partier kommer ut ur garderoberna och är positiva till dem, säger Gun-Mari Lindholm.
Lemland och Lumparland har fört liknande diskussioner under ett flertal år och har även i dagsläget konkreta samarbeten.
I dagsläget har Lumparland en person anställd på tjänsten som byggnadsinspektör och kommuntekniker. I Lemland är kommuningenjören en tjänst och byggnadsinspektören en halv tjänst. Men arbetsgruppen anser att en hel tjänst inte behövs i Lumparland och att tjänstemännen i stället ska samarbeta över kommungränserna.


Ökad kompetens
Även nämnderna skulle enligt förslaget slås ihop. Lumparland har en gemensam nämnd för byggnadslovsärenden och kommunalteknik medan man i Lemland har två skilda nämnder. Nu är förslaget att man i stället bildar en teknisk nämnd och en byggnadsnämnd som är gemensam för de båda kommunerna. Till dem ska vardera kommunerna få utse representanter.
Fördelarna med förslaget menar gruppen att bland annat blir ökad kompetens inom upphandling, att den tekniska kompetensen ökar och ett effektivare utnyttjande av maskinparken.
– Både Lemland och Lumparland växer och vi måste möta morgondagens behov och kommuninvånarnas krav på service, säger Yvonne Sundbom-Korpi, ordförande i byggnads- och planläggningsnämnden.
Några tjänster ska inte försvinna i och med förändringen, i stället kommer heltidstjänster att skapas. Och planeringsgruppen tror att den penningmässiga skillnaden kommer att vara liten, det är istället samordningsvinsterna man bör beakta.
– Och rent politiskt blir det nog svårt att baxa ihop fyra nämnder till två, säger Lindholm.


Nästa år
Enligt förslaget ska personalen samordnas från och med mitten av nästa år när nuvarande byggnadsinspektör i Lemland går i pension. De gemensamma nämnderna tillsätts från och med nästa mandatperiod.
En gemensam byggnadsinspektion är bara ett led i det fortsatta samarbetet mellan kommunerna. Man kommer även inom kort att utreda möjligheterna för ett gemensamt socialkansli.
– Men ändringar inom socialnämnden innebär lagändringar och är svårare att genomföra, säger Lindholm.TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax

tfn 528 463

Foto: ERKKI SANTAMALA