DELA

GE köper Ansgar

Nu bekräftas det som Nya Åland skriver om i dagens tidning: att Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson köper Ansgar Ab.
Så här sägs i ett pressmeddelande från GE:s vd Tomas Lindqvist
Rederiaktiebolaget Gustaf Erikson (GE) har idag köpt aktierna i Ansgar Ab.
Enligt Frej Nordlund, avgående VD i Ansgar Ab, handlar det om ett generationsskifte och han är nöjd med att verksamheten nu övertas av GE. ”Det känns tryggt att lämna över ett välmående företag till någon som delar vår syn på hur verksamheten ska bedrivas och att nya yngre krafter tar vid för att fortsätta utvecklingen av bolaget.”
Ansgar Ab har 10 anställda och ingen berörs av affären utan all personal fortsätter arbeta i företaget.
Bolaget äger tre fartyg för gods- och passagerartransporter i skärgårdstrafiken för Ålands landskapsregering.
Bägge parter är nöjda med affären. Köpesumman är inte offentlig.