DELA

Gatan som skapar beslutsvånda

Nygatan piffas inte upp i det här skedet.
Politikerna vill utreda mera.
Nygatans framtida utseende mellan Torggatan och Strandgatan är en av långkörarna inom stadspolitiken och verkar så förbli.
En upprustning behövs dels eftersom de flesta av trafikolyckorna i staden sker här, dels för att göra gatan mer attraktiv som turiststråk mellan centrum och Östra hamnområdet.
Flera olika alternativ har tagits fram bara för att falla. Stötestenen har genomgående varit näringslivets protester mot att parkeringsplatser försvinner.


Ett praktexempel
Då stadsstyrelsen för någon vecka sedan behandlade det senaste förslaget att bredda trottoarerna och plantera träd längs gatan ville majoriteten vänta med beslut i frågan tills man är klar med den övergripande planen för centrum. I arbetet med den planen skall också hela trafiksituationen ses över.
Det arbetet beräknas ta minst två, tre år. Alltför länge, anser många av politikerna.
– Det här är ett praktexempel på beslutsvånda, sade Rauli Lehtinen (Lib) i sitt anförande i fullmäktige.
Han vill ha bort snedparkeringarna av trafiksäkerhetsskäl och erbjuda cyklister och fotgängare bättre framkomlighet på gatan. Parkeringsargumentet köper han inte med motiveringen att både Miramargaraget och korttidssparkeringarna har lett till att det i dag är betydligt lättare att hitta en plats för bilen i centrum.
Socialdemokraterna har genomgående varit för en upprustning.
I tisdags valde partiet att understöda Rauli Lehtinens förslag om en återremiss. Det förde med sig att stadsstyrelsens förslag om att vänta på delgeneralplanen föll med en knapp majoritet, 14 mot 13.
Omröstningen visade att åsikterna inom Moderaterna, Liberalerna och Centern går isär i frågan.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen