DELA

Gasutsläpp från Lotsbroverket

Metangas har läckt ut via en säkerhetsventil i Lotsbroverket i Mariehamn.
En gång på fredagskvälllen och två gånger i natt har räddningsverket larmats till till reningsverket Lotsbroverket i Västra hamnen på grund av utsläpp av metangas från en säkerthetsventil.
Enligt räddningsverkets hemsida var det ett fel i processen i verket som gjorde att trycket blev för högt och gasalarmet aktiverades. Personal från Mariehamns stads vatten- och avloppsverk och Lotsbroverket jobbar med att åtgärda felet.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax