DELA

Gastronomen går på halvfart

Biogasanläggningen Gastronomen vid ÅCA (Ålands Centralandelslag) går för nuvarande på halvfart. Orsaken beskriver tekniska chefen Bernt Bergman som obalans i processen.
Anläggningen körs med enbart ett substrat, alltså vassle, och sådana får lätt obalans förklarar han.
– Det bli överskott av vissa bakterier och underskott av andra vilket leder till en sämre process. Nu försöker vi korrigera med en naturlig tillsats, ett sjögrässubstrat, för att få en helt naturlig process. Tidigare har vi korrigerat obalansen med kemiska tillsatser.
Bergman räknar med närmare två månader innan Gastronomen körs för full fart igen. Under tiden körs en del vassle till Sverige där det blir svinmat. (as)