DELA

Gastronomen fick mest EU-pengar

Åland är den minsta enheten i hela Europa som tar hand om sina egna EU-program.
Ungefär 14 heltidsanställda på landskapsregeringen jobbar med att administrera en budget på elva miljoner euro om året.
Pengar från EU ligger bakom flera omskrivna åländska projekt, som kursen integration.ax på Medis eller utbyggnaden av Havsvidden.
Det finns dock inga rena ”EU-pengar”, utan landskapsregeringen deltar alltid i finansieringen, ofta med lika mycket som EU. I privata projekt kommer majoriteten av finansieringen från entreprenören själv. Totalt delas det ut cirka elva miljoner euro varje år i olika EU-relaterade stöd på Åland.
ÅCA:s biogasanläggning Gastronomen har fått det högsta stödet till ett privat företag under den nuvarande programperioden, som började 2007 och sträcker sig till slutet av 2013. ÅCA fick 597.600 euro, varav hälften från landskapsregeringen och hälften från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden). Sammanlagt var 30 procent av anläggningens finansiering offentligt stöd.
Tvåa på listan är Smakbyn i Kastelholm, som beviljats 481.988 euro, hälften från ERUF och lika mycket från landskapsregeringen, sammanlagt 20 procent av projektets finansiering.
Läs mer i papperstidningen!

Annakaisa Suni