DELA

Gästhem fick rätt i Hfd

Landskapsregeringen hade inte rätt att dra tillbaka Hasslebo gästhems bidragspengar.
Det har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat.
Sedan 2008 pågår en tvist mellan Meridiana eko ab och Ålands landskapsregering beträffande utbetalning av investeringsbidrag för Hasslebo gästhem på Kumlinge.
Landskapsregeringen beslöt i december 2008 att dra tillbaka de tidigare beviljade jordvärme- och elsystemsbidragen om cirka 8.000 euro, med motiveringen att företagarna har bott i gästhemmet. Enligt regelverket kan typen av bidrag de beviljats inte betalas ut för byggnader som företagaren själv bor i.
Thorsten Krüger och Kora Klapp som är delägare i företaget Meridiana eko som driver gästhemmet menar att de inte alls har bott i byggnaden och överklagade beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Måste specificera
Hfd gav dem rätt och beslöt förra veckan att upphäva lr:s beslut.
Motiveringen är att landskapsregeringen inte gjort någon bedömning av iakttagelserna från det kontrollbesök man gjorde på gästhemmet 2008, och inte redovisat hur de kommit fram till att gästhemmet används som privat boende.
För att lr:s beslut ska godkännas måste de tydligare specificera vilka regelverk och bestämmelser de hänvisar till.
Det lagstridiga beslutet ska nu behandlas på nytt av landskapsregeringen. (tl)