DELA

Gaskontraktet värt 75 miljoner

När Viking Grace tas i trafik om ett knappt år kommer hon att drivas med norsk naturgas som levereras av svenska AGA Gas ab.
Avtalet är värt 75 miljoner euro för AGA.
Det blir alltså AGA som levererar flytande naturgas, LNG, till Viking Lines nybygge Grace. Beskedet kom i ett pressmeddelande i går, som Nya Åland berättade om kortfattat på hemsidan.
När Grace sätts i trafik i januari 2013 kommer hon att tankas vid Stadsgården i Stockholm. Gasen innehåller inte svavel eller tungmetaller och innebär att koldioxidutsläppen minskas med 20-30 procent jämfört med fartyg som drivs med olja.
Grace klarar alltså de hårda svavelkrav på bränsle som införs 1 januari 2015 på det så kallade SECA-området som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen.

Från Qatar
Gasen kommer till Stadsgården från AGAs nybyggda LNG-terminal i Nynäshamn som redan nu levererar flytande naturgas till industrin och för fordonsparken. Till en början kommer naturgasen från de norska naturgasfälten i Nordsjön, men på sikt tar troligen Qatar över som det land därifrån gasen köps in, säger Carl-Lennart Axelsson, marknadschef för Aga Gas i norra Europa.
– Gasen kommer från Qatar till stora importhamnar i framför allt Holland och Belgien med jättestora fartyg. Därifrån distribueras gasen vidare i Europa, berättar han.
Orsaken till att man byter leverantörsland – eller egentligen har flera parallella leveransländer – är dels tillgången, dels priset.
– I dag ligger prisnivån på cirka 25 euro per megawattimme för den flytande naturgasen på spotmarknaden. Det innebär att LNG är fördelaktigt i pris jämfört med många av de oljekvaliteter som används och framför allt jämfört med den lågsvavliga fartygsdiesel som är alternativet när det nya svaveldirektivet träder i kraft.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre