DELA

Gärna läkarkompetens för ny ÅHS-direktör

Det är en fördel om den kommande hälso- och sjukvårdsdirektören är läkare eftersom det behövs en bred medicinsk kompetens i ÅHS ledningsgrupp.
Med den skrivningen går styrelsen vidare med rekryteringen.
I dag fredag samlas ÅHS-styrelsen för att återuppta diskussionerna kring rekryteringen av ny hälso- och sjukvårdsdirektör efter Peter Rask som meddelat att han lämnar posten från och med januari nästa år. Ärendet bordlades på mötet förra veckan på förslag av ledamoten Torbjörn Björkman.
Rekryteringen är det enda ärendet på dagens föredragningslista.
För uppdraget som hälso- och sjukvårdsdirektör finns det inga fastställda kompetenskrav. Tjänsten jämförs i beredningen med förvaltningschefstjänsten inom landskapets centralförvaltning.
Chefläkaren är den enda i ledningsgruppen som måste ha läkarlegitimation, och därför sägs det vara en fördel om också hälso- och sjukvårdsdirektören är läkare för att bredda den medicinska kompetensen i ledningsgruppen.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre